Wendre AS

Liiga palju kaupa? Maksimeeri põrandapinda laoriiulitega!
KLIENT

Wendre AS

KODULEHT

www.wendre.com

Soovid sarnast lahendust?

Probleem

Wendre ladude probleemiks oli see, et liiga palju oli kaupa, mida ei olnud kuhugi ladustada. Seetõttu hakati ostsima erinevaid võimalusi, kuidas olemasolevat ruumi paremini kasutada. Selleks pöörduti Balti Laomeistri poole, kellega koos otsiti lahendusi.

Wendres oli laoriiulite planeerimisel oluliseks kulude täpne arvestamine ja kokkulepetest kinni pidamine. Tulenevalt toodete spetsiifikast on ladudesse läinud palju ebastandardseid riiuleid või on olnud vajalik taastada vanu riiuleid. Need on kõik sellised tööd, mida teised laoriiulite pakkujad ei ole valmis tegema. See nõuab liiga palju aega ja pusimist. See-eest on need tööd oluliselt säästnud kliendi raha.

Lahendus

Parima lahenduse leidmiseks tutvuti laopinnaga kohapeal. Igas Wendre laos on olnud tootespetsiifilised probleemid. Kõigepealt hinnati, milline on hetkeseis. Seejärel mõeldi koostööna erinevaid lahendusi. Lahendused esitati Wendre ruumide joonistel, millele olid joonestatud nägemused uuest laosisustusest. Laojoonised aitasid teha otsuseid, kuidas edasi minna.

Kokkuvõttes täiendati kliendi ideid selliselt, et tulemus ületas kliendi esialgseid ootuseid. Loodud lahendused aitasid ladustada rohkem kaupa olemasolevale pinnale. Seega esialgne probleem sai efektiivselt lahendatud.

Tulemus

Uuele laole oli peamine ootus see, et oleks võimalik mahutada võimalikult palju kaupa. Wendre toodete müük on sesoonne. See tähendab seda, et esimesel poolaastal tuleb kaupa maksimaalselt ladustada ja teisel poolaastal tuleb kaupa maksimaalselt lähetada. See on nüanss, kus oldi kõige rohkem kasuks – olemasolevale pinnale saab võimalikult palju kaupa ladustada.

Tulemuseks oli see, et Wendre ei pidanud kasutama välisladu sellises ulatuses nagu varasemalt. See on eriti hea olukorras, kus Pärnu piirkonnas on väga keeruline leida laopinda väljaspool oma hooneid. Seetõttu oli see lahendus Wendrele väga abiks!

Kliendi tagasiside:

Wendre AS toodab patju ja tekke. Tegelen ettevõttes transpordi korraldamise ja laomajandusega. Me oleme Balti Laomeistriga teinud projekte kõigis meie Eesti ladudes, mis asuvad nii Tallinnas, Vändras kui ka Pärnus. Erinevate projektide käigus oleme ladustanud nii patju, tekke, voodeid, madratseid ja muid erilaadseid tooteid.

Balti Laomeistri üks tugevus on see, et reageeritakse hästi kiiresti. Kogu suhtlus on vahetu ja vastused tulevad kiiresti. Silver räägib probleemides kaasa ja aitab lahenduse leida. Oleme tema lahendustega väga rahul.

Soovitus! Enne lao planeerimist, tuleks kõik etapid läbi mõelda. Kõige olulisemaks muutuvad detailid ja ümbertegemine on väga kulukas. Oleme ise kogenud, et tuleb mitu korda mõelda enne, kui mingi otsus teha – nii on tulemus kõige parem. Laoriiulite paigaldaja on kõige mõistlikum leida nende seast, kes mõtlevad kaasa ja aitavad leida kõige paremad lahendused – endal ju kõiki teamisi ei ole. Balti Laomeister on ettevõte, kes tegeleb igapäevaselt laoriiulitega. Sealt tuleb teadmine, millest on palju kasu.

Erki Habanen – transport ja logistika

Hakkas huvi pakkuma? Soovid sarnast lahendust?

Balti Laomeister on üks suurimatest laoriiulite tarnijatest ja paigaldajatest Eestis. Meie eesmärk on olla kliendile partner – anda parimat nõu, selgitada välja vajadused ja teha selline ladu, mis parimal võimalikul viisil lahendab probleemi.