Laoriiulid võib jaotada aluseriiuliteks, konsoolriiuliteks, väikekaubariiuliteks ja peenkaubariiuliteks.

Aluseriiulis ladustatakse kaupa, mis on üldjuhul puitalustel ja sügavusega vähemalt 1200mm. Konsoolriiulid (ka õrsriiulid) võetakse kasutusele, kui ladustatakse kaupu, mida pikkuse poolest on tülikas aluseriiulisse paigutada või ei mahu sinna. Tavaliselt konsoolriiulites ladustatakse puitu, torusid, metallist latte jne. ja ka suuremaid plaate.

Väikekaubariiulitesse saab paigutada tooteid ja materjale, mille sügavus jääb 300mm ja 800mm vahele. Sinna alla kuuluvad  kaubad, mida hoiustatakse ja komplekteeritakse osa, karbi, kasti, või näiteks rehvi kaupa. Väikekauba laoriiulite tasapinna saab luua kasutades võretasapindasid või erinevast materjalist plaate.

Peenkaubariiul on mõeldud, nagu nimigi ütleb toodetele, mida komplekteeritakse ühiku, näiteks ühe müügipakendi kaupa. Peenkaubariiuleid kasutatakse kaubanduses, tootmises ja ka garaažides, panipaikades. Kvaliteetse peenkauba laoriiuli paigaldamisel on võimalik seada laoriiulid paika nii, et vajadusel on valmidus liikuda laoga kõrgusesse ehk ehitada korrusladu.

Kvaliteetse peenkauba laoriiuli paigaldamisel on võimalik seada laoriiulid paika nii, et vajadusel on valmidus liikuda laoga kõrgusesse ehk ehitada korrusladu.

Korrusladu on võimalik ehitada ka postidele toetuvad.