Kodupaber AS

Lao puhul loeb kiirus ja operatiivsus
KLIENT

Kodupaber AS

KODULEHT

www.kodupaber.ee

Soovid sarnast lahendust?

Probleem

Kodupaberi laos oli mitmeid väljakutseid. Esiteks oli tootesortiment muutuv, seetõttu muutusid ka laole esitatavad nõudmised. Lisaks muutlikule kaubale tuli ladustada raskeid aluseid. Pikalt hoiti selliseid aluseid lihtsalt põrandapinnal, mis võtsid palju ruumi. Aja jooksul oli ladu sisustatud eri suurustega riiulitega ning osad riiulite postid olid jätkatud moel, mis ei olnud mõistlikud ega turvalised. See kõik muutis laoriiulisüsteemi ebaefektiivseks ja laole tuli leida erilahendus.

Lahendus

Lahendusena otsustati, et Kodupaberi laos peaks olema drive-in süsteem. Drive-in riiulisüsteemile korraldati hange. Hanke käigus käisid erinevad ettevõtted laoruume mõõtmas ning saadud sisendi põhjal tehti hinnapakkumisi. Ka Balti Laomeister tegi jooniseid, raskuse ja koormuse arvutusi ning pakkus parima hinna. Sellest sai koostöö alguse. Nüüdseks on väljakujunenud sujuv koostöö – peale päringut mõõdetakse ruumid üle, arutatakse võimalusi ja jõutakse sarnasele arusaamale.

Tulemus

Tulemuseks oli efektiivsema ruumikasutusega laopind, kus masinatele oli arvestatud optimaalsed liikumisraadiused. Kogu projekti tarneaeg, sealhulgas ka paigaldus, oli lühike.

Kuna lao täituvus on väga kõrge, siis põhiline argument, mis näitab töö hea tulemust on see, olemasolevale pinnale oleks võimalik mahutada rohkem kaupa. Balti Laomeister sai sellega hästi hakkama.

Kliendi tagasiside:

Kodupaber tegeleb müügi ja distributsiooniga Eesti jaeturul. Mina olen kodupaberi logistikajuht, kuid vastutan ka laosisustuse eest.

Meie koostöö Balti Laomeistriga sai alguse läbi avaliku hanke. Senimaani on meie koostöö olnud sujuv. Kui Kodupaberil on tekkinud nõudlus laoriiulite järele, Laomeister on reageerinud operatiivselt. Ta on teinud kiirelt joonised ja hinnapakkumise.

Laosisustuse planeerimisel ja partneri valikul on oluline välja selgitada, milline on potentsiaalse partneri riiulisüsteemi tarneaeg, nende paigaldamisvõimekus ja loomulikult ka hind. Olles teostanud Balti Laomeistriga mitmeid projekte, julgen nende teenust soovitada. Balti Laomeister on operatiivne ning neil on oskus tunda kliendi logistikaprotsesse.

Valdek Kamp – Kodupaber AS logistikajuht

Hakkas huvi pakkuma? Soovid sarnast lahendust?

Balti Laomeister on üks suurimatest laoriiulite tarnijatest ja paigaldajatest Eestis. Meie eesmärk on olla kliendile partner – anda parimat nõu, selgitada välja vajadused ja teha selline ladu, mis parimal võimalikul viisil lahendab probleemi.