Baltfarma OÜ

Tõsta töö kvaliteeti uute laoriiulitega!
KLIENT

Baltfarma OÜ

KODULEHT

www.baltfarma.ee

Soovid sarnast lahendust?

Probleem

Baltfarma lao peamine probleem oli see, et laopinda ei kasutatud efektiivselt. Ladu oli sisustatud aja jooksul riiulitega, millel olid erinevad kõrgused, laiused ja sügavused. Selline ladu oli vaja teha süsteemsemaks ja kasutada laopinda efektiivsemalt. Samuti tekitavad pidevalt suurenevad kaubamahud vajaduse leida parima ladustamislahenduse olemasolevale pinnale.

Baltfarma laos ladustatavad tooted on väikestes pakendites ja erinevates plastkarpides või -plokkides. Seetõttu oli vaja just väikestele kaupadele mõeldud riiuleid, kuid sealjuures laopinda ka komplekteerimisele.

Lahendus

Kuigi esialgu oli Baltfarma nõudlus riiulite osas väike, siis nüüdseks on see suureks kasvanud. Alguses oli lahenduseks üks riiulitüüp, kuid aastatega on kaubavalik muutunud. Seetõttu on üle mindud väiksemale moodulriiulile. Moodulriiulid on valitud mõttega, et sellele saab paigaldada vahelae, mis annab ladustamisruumi veelgi juurde, ilma et oleks vaja uusi ruume.

Vanad, eritüüpi riiulid, võeti laost välja ja paigaldati uued, ühetaolised moodulriiulid. Seejärel tõsteti ümber ravimid. Kuigi see oli mahukas töö, oli tulemus hea.

Tulemus

Nüüd, kus inimesed on töötanud uute riiulitega umbes kaks nädalat, on näha, et kõigi töötingimused on paranenud. Komplekteerijatel, kauba paigutajatel ja kauba vastuvõtjatel on lihtsam kaupadega tegeleda. Nüüd paiknevad kaubad üksteisele lähemal, liikumisteed on optimaalsed ja töötajad ei sega teineteist komplekteerimisel.

Tänu uutele riiulitele on kasvanud efektiivsus,komplekteerimine on kiirem ja inimestel tekib töös vähem vigu. See on apteegikauba juures väga tähtis. Baltfarma on saanud hea lahenduse!

Kliendi tagasiside:

Firma Baltfarma on apteegiketi Euroapteek apteekide varustaja kaubaga. Siia koonduvad kõik kaubad, mida komplekteeritakse vastavalt tellimustele ja saadetakse apteekidesse kokkulepitud kuupäevadel ja kellaaegadel. Töötan firmas Baltfarma kesklaojuhatajana eesmärgiga ladu korrastada ja muuta efektiivsemaks. Firmaga Balti Laomeister tekkis juba esimesest kokkupuutest väga hea kontakt. Planeerimisel tuli firma ruttu välja omapoolsete nägemuste ja ettepanekutega arvestades sealjuures ka meie soove. Samuti meeldis mulle see, et Balti Laomeister oskas väga hästi oma kaupa müüa. Ta oskas selgitada erinevate laoriiulite omadusi eeliseid. See tekitas kindlustunde, et saame hea laosisustuse. Laoriiulite paigaldamine toimus samuti vastavalt kokkulepitud ajagraafikule. Balti Laomeister juhindus kindlaks määratud päevadest ja protsessidest ning lõpptulemus oli hea. Valisin Balti Laomeistri kolmel põhjusel. Esiteks tema asjatundliku suhtumise, tema operatiivse reageerimise ning hea hinna ja kvaliteedi suhte pärast. Julgen soovitada Balti Laomeistrit ka teistele. Ta on usaldusväärne ja asjalik koostööpartner, kelle tööga võib alati rahule jääda.

Sven Vooglaid – Baltfarma OÜ kesklaojuhataja

Hakkas huvi pakkuma? Soovid sarnast lahendust?

Balti Laomeister on üks suurimatest laoriiulite tarnijatest ja paigaldajatest Eestis. Meie eesmärk on olla kliendile partner – anda parimat nõu, selgitada välja vajadused ja teha selline ladu, mis parimal võimalikul viisil lahendab probleemi.