Aluseriiulid

Tõstukiralli

laoriiulid

Planeerides laoriiuleid ja tõstukit, peaks mõtlema, milline on tõstuki maksimaalne tõstekõrgus? Laomeistri laos on see 4700 mm, sest antud tõstukil on Triplex mast, mis mahub tööle ka merekonteinerisse. Vabas asendis masti kõrgus võib piirata madalama laega kohtades opereerimast. Näiteks, kui masti tõstekõrgus on 4700 mm, siis viimase laoriiuli tugitala saab panna 4550 mm kõrgusele, kuna tõstuki käppadel on kaubaalus ja on vaja tõsteruumi. Meie Lindel tuleb masti kõrgus kokku ca 700 mm rohkem ehk lagi peab olema vähemalt 5400 mm. Soovitame soojalt süveneda tõstukitootjate tehnilisse kirjandusse ja sektsiooni „dimensions“ ehk mõõdud. Sealt koorub välja tõde, mida tõstuk võimaldab. Sellest otsusest lähtuvalt tulevad ka laoriiulite vahekoridorid.

Tähtsamad read laotõstukite tehnilisest kirjandusest laoplaneerimise jaoks on:

  • Height mast lowered – masti kõrgus tõstukil all asendis;
  • Height of mast extended – masti kõrgus täiesti üleval;
  • Lift – tõste;
  • Free lift – vabatõste ehk selle kõrguseni masti kõrgus ei muutu;
  • Fork dimensions – kahvli pikkus (tavaline on 1150, aga on ka pikema käpaga variante);
  • Platform height – platvormi kõrgus (neljasuuna tõstukil);
  • Aisle width – töökoridori laius alusega piki ja risti.