1. Ehtojen soveltamisala ja voimassaolo
  1.1. Näitä ehtoja sovelletaan Balti Laomeister OÜ:n ostoympäristön www.laomeister.com tilaajien (jäljempänä “tilaaja”) ja Balti Laomeister OÜ:n ostoympäristön www.laomeister.com (jäljempänä “Laomeister.com”) tilaajien välisiin oikeussuhteisiin, jotka koskevat tuotteiden ostamista www.laomeister.com kautta.
  1.2. Näiden ehtojen lisäksi Laomeister.com-sivuston kautta tapahtuvaan tuotteiden ostamiseen liittyviin oikeussuhteisiin sovelletaan Viron tasavallan lakeja.
  1.3. Baltic Laomeister OÜ:llä on oikeus muuttaa ja täydentää näitä käyttöehtoja ja hinnastoa Laomeister.com-sivuston kehittymisen vuoksi ja ostoympäristön paremman ja turvallisemman käytön vuoksi. Muutokset ja muutokset ehtoihin ja hinnastoon ilmoitetaan Laomeister.com-ostosympäristön kautta. Ehtojen ja hinnaston muutokset ja täydennykset tulevat voimaan, kun muutos tai täydennys julkaistaan Laomeister.com-ostosympäristössä. Jos tilaaja on tehnyt tilauksen ennen ehtojen muutosten voimaantuloa, tilaajan ja Laomeister.comin väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita ehtoja, ellei laissa tai näissä ehdoissa toisin määrätä.
 2. Hinnat
  2.1. Laomeister.com-sivuston hintoihin lisätään 20 % arvonlisävero.
  2.2 Jos Asiakas on pyytänyt tavaroiden toimittamista, ostettujen tuotteiden kuljetushintaan lisätään kuljetushinta, josta sovitaan erikseen.
  2.3 Jos asennusta pyydetään, asennuksesta annetaan tarjous erityisen tilauksen mukaisesti.
 1. Tuotteiden maksaminen
  3.1. Tuotteita koskeva myyntisopimus katsotaan tehdyksi (sopimus tulee voimaan), kun tilausvahvistuksen jälkeen maksettava summa on saapunut Balti Laomeister OÜ:n pankkitilille.
  3.2. Tuotteet voidaan maksaa pankkisiirrolla tilaajan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn laskun perusteella.
  3.3. Tilaajan tilaus ja lasku peruutetaan, jos ostosummaa ei ole vastaanotettu 5 päivän kuluessa.
  3.4. Laomeister.com pidättää oikeuden tarvittaessa tarkistaa hintoja, jos valmistaja muuttaa hintojaan. Lisäksi Laomeister.com pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia tuotteiden eritelmiin ja myyntiehtoihin ilman ennakkoilmoitusta.
 1. Tuotteiden toimitus ja luovutus
  4.1. Kun sopimus on tullut voimaan ehtojen kohdan 3.1 mukaisesti, tuotteet lähetetään Laomeister.comin varastosta (Suur-Sõjamäe 13) tai toimitetaan Asiakkaalle ajankohtana, jonka Asiakas on etukäteen sopinut tilauksen yhteydessä ilmoittamallaan puhelinnumerolla tai sähköpostilla.
  4.2. Tuotteet lähetetään varastosta tai toimitetaan 2-5 päivän kuluessa. Määräaika lasketaan laskun vastaanottopäivästä.
  4.3. Jos tuotteiden oikea-aikainen toimitus ei ole mahdollista sellaisten olosuhteiden vuoksi, joista Laomeister.com ei ole vastuussa, ilmoitamme asiakkaalle asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittaman puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen kautta kahden arkipäivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta ehtojen kohdan 3.1 mukaisesti. ja ilmoitamme myös asiakkaan tilaaman tuotteen toimituspäivän. Jos tilaaja menettää kiinnostuksensa tuotteen ostamiseen pidemmän toimitusajan vuoksi, tilaajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa, ja tilaajan maksama summa (kuljetuskustannukset mukaan lukien) palautetaan.
  4.4. Varmista, että tilausta tehdessäsi antamasi yhteystiedot ovat oikein, jotta vältät viivästykset ja väärinkäsitykset tuotteiden toimituksessa. Laomeister.com ei ole vastuussa tuotteiden toimituksen viivästymisestä eikä mahdollisista väärinkäsityksistä, jos viivästys tai väärinkäsitys johtuu asiakkaan tilausta tehdessään antamien tietojen epätarkkuudesta tai virheellisyydestä.
  4.5. Tuotteita vastaanotettaessa kehotamme asiakasta tarkistamaan välittömästi tuotteiden pakkauksen ja määrän ja, jos on kyse valituksista, tekemään tästä merkinnän lähetysluetteloon. Pyydämme asiakasta ilmoittamaan vahingoittuneesta pakkauksesta osoitteeseen info@laomeister.com tai Laomeister.com numeroon 5081126.
  4.6. Laomeister.com pidättää oikeuden peruuttaa tilauksen, jos tuote on loppunut varastosta tai valikoimasta tai jos ostoympäristössä on tekninen virhe. Laomeister.com pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kauppa, jos sähköisen kaupankäynnin järjestelmässä on ilmeinen tekninen tai inhimillinen virhe, jonka vuoksi osapuolet eivät voi kohtuudella odottaa, että kauppa saadaan päätökseen tai jota Laomeister.com ei pysty toteuttamaan. Jos peruutus tapahtuu, Laomeister.com palauttaa etukäteen maksetun summan viimeistään 14 päivän kuluessa.
  4.7 Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, asiakkaan on maksettava Laomeister.comille viivästyssakkoa 0,5 % maksamattomasta määrästä kultakin kalenteripäivältä viivästyksen aikana.
  4.8 VõS:n 88 §:n 8 ja 9 momentin mukaan täytäntöönpano suoritetaan ensin kulujen kattamiseksi, sitten korkojen, viivästyskorkojen, jo erääntyneiden sakkojen ja seuraamusten ja lopuksi päävelvoitteen kattamiseksi.
  4.9 Täydellisen laiminlyönnin tapauksessa luotonantajalla on oikeus ilmoittaa maksurästeistä kolmansille osapuolille ilman ennakkoilmoitusta, myös maksuhäiriörekisterin kautta. Siihen voi myös liittyä koko velan periminen kolmannen osapuolen, kuten perintätoimiston ja/tai tuomioistuimen, kautta.
  4.10 Jos velan maksaminen viivästyy, saatava siirtyy mahdollisine liitännäisvaatimuksineen perintätoimistolle perintää varten.
  4.11 Tavaroiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun tavaroista on maksettu, ja Laomeister.comilla on oikeus vaatia kaikki asiakkaalta tilatut tavarat takaisin, kunnes tavaroiden hinta on maksettu kokonaisuudessaan.
  4.12 Reklamaation tekemisen määräaika on 7 päivää sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu asiakkaalle.
 2. Palaa osoitteeseen
  5.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Laomeister.com-sivustolla tehty tilaus 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Palauttaaksesi tavarat sinun on lähetettävä vapaamuotoinen peruuttamisilmoitus tavaroiden ostamisesta ja lähetettävä se sähköpostiosoitteeseen info@laomeister.com viimeistään 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Balti Laomeister OÜ palauttaa peruutetun tilauksen (viimeistään 14 päivän kuluessa ja alkuperäiset toimituskulut palautetaan). Peruuttamisoikeus koskee vakiotuotteita. Palautuksia ei voida tehdä tuotteista, jotka on valmistettu erikoistilauksena asiakkaan pyynnöstä, projektimyyntitilauksista tai suurten määrien tilauksista (suosittelemme tällaisissa tapauksissa käyttämään “Pyydä tarjous” -vaihtoehtoa).
  5.2. Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, alkuperäispakkauksessa ja täydellinen. Ennen palautusta ota yhteyttä Laomeister.comin asiakaspalveluun ja sovi palautuksen yksityiskohdista. Palautuskulut maksaa ostaja, ellei palautuksen syynä ole se, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. tuote on väärä tai viallinen).
  5.3. Jos peruuttamisoikeus ei lain mukaan koske oikeushenkilöä Asiakkaana, Laomeister.com ottaa vastuun myös oikeushenkilön tapauksessa. Jos tilaamasi tuotteet eivät jostain syystä ole sopivia, ota meihin yhteyttä, niin löydämme sopivan ratkaisun.
 3. Oikeus tehdä valitus ja palauttaa vaatimustenvastaiset tuotteet.
  6.1. Laomeister.com on vastuussa ostajalle myydyn tavaran virheestä tai puutteesta, joka oli olemassa toimitushetkellä ja joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa siitä, kun tavarat on toimitettu tilaajalle, oletetaan, että virhe oli olemassa jo toimitushetkellä. Laomeister.com on vastuussa tämän olettamuksen kumoamisesta.
  6.2. Vian ilmetessä asiakkaalla on oikeus ottaa yhteyttä Laomeister.comiin viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@laomeister.com tai soittamalla numeroon 5081126.
  6.4. Laomeister.com on vastuussa tuotteiden virheistä ja puutteista, jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa siitä, kun tuotteet on toimitettu asiakkaalle.
  6.5. Laomeister.com vastaa tilaajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavassa muodossa 15 päivän kuluessa.
  6.6. Laomeister.com ei ole vastuussa:
  1) Asiakkaan aiheuttama tuotteen heikkeneminen/vaurio;
  2) tuotteen epäsäännöllisestä käytöstä johtuvat viat;
  3) tuotteen normaali fyysinen kuluminen normaalissa käytössä.
  6.7. Jos tavarat palautetaan Myyjälle tavaroiden laatuvirheiden vuoksi, Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajalle kokonaan laadultaan puutteellisista tavaroista maksetun hinnan ja korvaamaan lähetys- ja palautuskustannukset. Jos vain osa tavaroista palautetaan, lähetyskulut palautetaan vain, jos samassa tilauksessa jäljellä olevista tavaroista olisi yhdessä ostettuna maksettu alhaisemmat lähetyskulut kuin lähetyskulut, jos ne olisi ostettu yhdessä palautettavien tavaroiden kanssa, ja vain lähetyskulujen erotuksen verran. Jos on valittu muu kuin Myyjän tarjoama palautustapa ja siitä on aiheutunut kohtuuttomia tai erittäin korkeita kustannuksia, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan palautuskustannuksia.
  6.8. Takuun mukaisten oikeuksien lisäksi asiakkaalla on myös muita lain mukaisia oikeuksia.
 4. Asennusolosuhteet
  Jos tilaaja tilaa myös asennuspalvelun Laomeister.comin kautta, sovelletaan seuraavia ehtoja:
  7.1. Varaston sovitun asennuspaikan on oltava tyhjä tavaroiden saapumishetkellä, ja siinä on oltava myös vapaata tilaa tavaroiden varastointia varten. Asentajien vastuulla ei ole tyhjentää aluetta asiakkaan tavaroista/roskista. Estämällä töiden aloittamisen asentajalla on oikeus periä odotustunneista erillinen maksu*.
  7.2. Jos tilattua kokoonpanotyötä ei ole mahdollista aloittaa sovittuna ajankohtana, Laomeister.comille on ilmoitettava siitä etukäteen edellisenä työpäivänä. Ilmoittamattomat tyhjänä tehdyt matkat ovat maksullisia hinnaston* mukaisesti.
  7.3. Asiakas toimittaa kaikki tarvittavat piirustukset. Jos piirustuksia tai asennuksessa tarvittavia tietoja ei ole, asennus voidaan keskeyttää välittömästi väärinkäsitysten välttämiseksi. Jos piirustusten tiedot ovat puutteelliset, asentajilla ei ole velvollisuutta tehdä jo tehtyä työtä uudelleen.
  7.4. Asiakkaan vastuulla on huolehtia tilojen valaistuksesta ja 220 voltin sähköverkosta. Jos työ tehdään ulkona tai tiloissa, joissa on erityislämpötila (-1 tai kylmempi), Balti Laomeister OÜ:lle on ilmoitettava siitä etukäteen.
  7.5. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa asentajille kaikista seinässä tai lattiassa olevista putkista tai kaapeleista, jotka ovat vaarassa vaurioitua porauksen aikana. Asentajille on myös ilmoitettava epätyypillisistä lattia- tai seinäkaltevuuksista, jotka aiheuttavat ylimääräistä työaikaa.

* Hinnasto:

 • odotusaika 30 € + km
 • lisätyöt asiakkaan pyynnöstä 30 € + km / h
 • tyhjä matka 35 € + km (Tallinnan ulkopuolella lisätään kilometrimaksu 1 eur / km / yksi suunta).